Film ukazujący fabrykę Kronopol - produkcję płyt i blatów kuchennych